Hva er det endocannabinoide systemet (ECS)?

Det endocannabinoide systemet, eller kort sagt ECS, er ansvarlig for å regulere balansen i kroppens immunrespons, kommunikasjon mellom cellene, stoffskifte, hukommelse, søvn, matlyst, fordøyelse, sult, humør, immunfunksjon, reproduksjon og fruktbarhet, nytelse og belønning, smerte og temperaturregulering.

Til tross for sin viktige rolle, har dette systemet vært en ukjent del av menneskets kroppsfunksjoner frem til midten av 1990-tallet.

Dette systemet er oppkalt etter selve planten som står bak sin egen eksistens.

Det endocannabinoide systemet er viktig for vår generelle helse og velvære, men sine bruksområder ble først nylig forstått av det medisinske samfunnet.

Det er dette systemet som gjør at de naturlig forekommende cannabinoidene fra CBD-oljen samvirker med kroppen og utløser sine fordelaktige egenskaper.

På grunn av sitt potensiale til å påvirke måten kroppene våre jobber på, er et sunt endocannabinoid system avgjørende, og det er viktig at vi gjenkjenner hvordan vi skal opprettholde det.

Det endocannabinoide systemet består av ulike integrerte mekanismer:

 • Enzymer som er ansvarlige for å skape og ødelegge cannabinoider
 • Reseptorområder på cellene som tar imot cannabinoider
 • Endocannabinoider (cannabinoid-lignende forbindelser som blir produsert naturlig i menneskekroppen)
 • Disse mekanismene er hovedsakelig ansvarlige for kommunikasjonen i kroppen for å best regulere ulike biologiske reaksjoner.

Et av de viktigste spørsmålene som blir stilt i disse tidlige undersøkelsene er om kroppen produserer sine egne naturlige ekvivalenter til de tidligere oppdagede forbindelsene kalt fytocannabinoider, slik som THC og CBD, som kan bli funnet i cannabisplanten.

Svaret viste seg å være positivt – i form av endocannabinoidene anandamid og 2-AG, som er de to primære alternativene til THC og CBD.

Etter at forskerne fant ut at vi mennesker produserer våre egne cannabinoider, ble døren til å oppfatte deres formål åpnet.

Endocannabinoidene som en reaksjon

Endocannabinoidene er produsert som en reaksjon på et behov i hele det fysiologiske systemet og anses i stor grad å være nyttige for kroppens regulatoriske funksjoner.

De kontrollerer volumet på utsendingen av kommunikasjonssignaler ved å motvirke presynaptiske celler.

Det er slik endocannabinoidene påvirker varigheten og intensiteten av de fysiologiske prosessene som er under deres kontroll.

Imidlertid har det blitt bemerket flere ganger at selv om det endocannabinoide systemet er knyttet til en rekke viktige prosesser og er konsentrert i hjernen, nervesystemet og reproduksjonsorganene, påvirker det ikke hjerneområdet som kontrollerer hjerte- og lungefunksjonen.

Dette er en av hovedårsakene til at det ikke forekommer dødelige overdoser av cannabinoider.

Hvordan fungerer det endocannabinoide systemet?

Når det forekommer avvik fra homeostase i kroppens funksjoner, aktiveres det endocannabinoide systemet som innretter seg etter disse endringene i kroppen ved å produsere endocannabinoider som virker som nevrotransmittere.

Når kroppen produserer nevrotransmittere til det endocannabinoide systemet, blir de plukket opp av spesialiserte cannabinoidreseptorer som sitter på overflaten av cellene.

Disse reseptorene kan bli funnet i en rekke forskjellige kroppsområder, slik som:

 • Immunsystemet
 • Organer og kjertler
 • Bindevev
 • Hjernen (hovedsakelig)

Akkurat som en nøkkel passer i en lås, interagerer endocannabinoidene med disse reseptorene samt overfører informasjon om endrede tilstander for å sette i gang en reaksjon med mål om å hjelpe kroppen til å oppnå homeostase eller likevekt – til tross for påvirkninger utenfra.

Det endocannabinoide systemets reseptorområder inkluderer CB1- og CB2-reseptorene, som reagerer forskjellig på forskjellige cannabinoider.

CB1-reseptorene er mest utbredte i sentralnervesystemet og er knyttet til følgende helsemessige fordeler:

 • Regulering av stress og angst
 • Økt matlyst
 • Redusert kvalme
 • Balansering av immunforsvaret
 • Forhindring av svulstvekst

CB2-reseptorene befinner seg hovedsakelig på immunforsvarscellene og anses å være effektive i bekjempelsen av betennelse og vevsskade.

Noen celler kan til og med inneholde begge typer reseptorer, som hver er ansvarlige for en annen funksjon.

Det finnes to hovedkategorier av endocannabinoider:

2-arachidonoylglycerol (2-AG) og anandamid (AEA).

2-AG betraktes som en full agonist til både CB1- og CB2-reseptorene.

Dette betyr at det binder seg til og passer godt i begge typer reseptorer, og kan aktivere dem for å stimulere en fysiologisk reaksjon.

Anandamid betraktes som en partiell agonist til begge reseptorene, ettersom den binder seg til og aktiverer reseptorene på tross av at den ikke passer så godt i dem for å utløse en kraftig fysiologisk reaksjon (Parcher, Batkai & Kunos, 2006).

Når kroppsfunksjonen som ikke er i likevektstilstand returnerer til likevekt og endocannabinoidene ikke lenger er nødvendige, vil den tredje delen av systemet (metabolske enzymer) bli aktivert og nedbryte dem.

Fettsyreamidhydrolase (FAAH) nedbryter anandamid, og monoacylglycerol lipase (MAGL) bryter ned 2-AG. Ved å eliminere endocannabinoidene, kan det endocannabinoide systemet “slå av” de molekylære signalene og avslutte all pågående fysiologisk aktivitet som har blitt stimulert.

Hvordan påvirker det endocannabinoide systemet helsen din?

Siden oppdagelsen av det endocannabinoide systemet har forskere arbeidet for å forstå hvordan det kan brukes terapeutisk til:

 • Lindring av smerte 
 • Bekjempelse av kreft  
 • Forebygging av nevrodegenerative sykdommer 
 • Fremming av generell helse

Alt i alt viser forskningen at det endocannabinoide systemet bidrar til å sikre at kroppens immun- og sentralnervesystem virker optimalt.

Ved å finne måter å regulere det endocannabinoide systemets aktivitet på, åpner veien seg til behandlingen av et utrolig bredt spekter av kroniske sykdommer og lidelser (Pacher og Kunos, 2013).

For eksempel finnes det bevis på at stimulering av cannabinoidreseptorene kan hjelpe til med å fjerne gamle traumatiske minner samt gi helsemessige fordeler med hensyn til aldersrelaterte sykdommer forbundet med hjernebetennelse (Ruehle et al., 2012) (Marchalant et al., 2008).

Denne listen inneholder også vanskelige sykdommer som Parkinsons, multippel sklerose og kreft.

Hukommelse

Det er også bevis på at det endocannabinoide systemet kan hjelpe til med å fjerne gamle minner (Ruehle et al, 2012).

Utryddelsen av ubehagelige minner er en viktig del av behandlingen til PTSD-pasienter og i atferdsregulering hos pasienter med kronisk angst.

Ved å hjelpe pasientene til å glemme smertefulle minner, kan de tilbakestille sine stress- og angstrespons på visse erfaringer og erstatte disse med positive reaksjoner.

Matlyst og vekt

Cannabis er kjent for å øke appetitten.

Men fordi endocannabinoider konsumeres for å kontrollere matlysten, kan man benytte inverse agonister til CB1-reseptoren for å bekjempe fedme ved å redusere kroppens ønske om mat (Pagotto et al, 2005).

Det motsatte kan oppnås ved å stimulere appetitten til de som lider av kakeksi for å hjelpe dem å gå opp i vekt. (Kogan og Mechoulam, 2007).

Til slutt regulerer endocannabinoidene stoffskiftet og bidrar til å kontrollere energioverføring gjennom cellene, slik at kroppen kan utnytte næringsstoffene i mat optimalt.

Angst

Nå til dags er det helt vanlig at den naturlige syklusen til stressreaksjonen i kroppen ikke alltid kan slås av på grunn av konstant eksponering for stressfaktorer.

Fordi cannabinoider kan regulere og dempe kroppens glandulære reaksjon på langvarig stress, kan det endocannabinoide systemet kontrollere måten moderne mennesker behandler langsiktig stress på samt motvirke andre langvarige stressfaktorer (Akirav).

Immunforsvar og betennelse

Dessuten styrker endocannabinoider immunforsvaret for å gi bedre velvære og helse.

Deres innvirkning på kroppens homeostase forhindrer “spontan aktivering av immuncellefunksjonen”, som bidrar til å forebygge betennelse og muligens også resulterende nevrologiske sykdommer (Pandey et al, 2009).

Hvordan samvirker cannabinoidene fra CBD-olje med det endocannabinoide systemet?

Etter hvert som forskere lærer mer om det endocannabinoide systemet, kommer de også til å undersøke rollen som cannabis-avledede cannabinoider, som THC, cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN) med mer, potensielt kan spille for å støtte systemet.

Cannabinoidene etterligner endocannabinoidenes adferd og interagerer med cannabinoidreseptorene for å styrke det endocannabinoide systemet.

Cannabinoidene utløser ulike fysiologiske reaksjoner mens de interagerer med cannabinoidreseptorene.

Den velkjente psykoaktive forbindelsen THC som finnes i medisinsk marihuana, aktiverer reseptorer for å fremkalle en kjemisk reaksjon.

Det betraktes som en agonist til både CB1- og CB2-reseptorene fordi den binder seg direkte til reseptorene og aktiverer dem.

THC har en tendens til å forbinde seg med CB1-reseptorene fordi det passer godt til dem, og er derfor i stand til å stimulere en sterk fysiologisk reaksjon.

Når THC interagerer med CB1-reseptorene, fremkalles den velkjente rusfølelsen av marihuana.

THC aktiverer også CB2-reseptorene direkte, men betraktes som en partiell agonist og fremkaller derfor ikke så sterk fysiologisk reaksjon.

CBD forårsaker kjemiske endringer ved å blokkere reseptorer.

Det har en tendens til å ha lav affinitet til både CB1- og CB2-reseptorene, og virker i stedet som en indirekte antagonist til agonister.

Dette betyr at selv om CBD ikke blir fullstendig bundet til reseptorene og ikke aktiverer dem, kan det fremdeles hindre andre kjemiske budbringere som THC fra å binde seg til dem.

Etter hvert som vi tilegner oss mer kunnskap om det endocannabinoide systemet, vil vi også kunne lære om hvorvidt aktive forbindelser utvunnet fra cannabis (som THC, CBD og CBN) kan brukes terapeutisk.

Hvorfor skal jeg ta CBD-olje?

Det finnes en teori om hvordan det endocannabinoide systemet er relatert til vår generelle helse som baserer seg på det såkalte endocannabinoide mangelsyndromet, eller CECD.

Det går ut på at kroppen til noen mennesker ikke genererer nok endocannabinoider (Smith og Wagner, 2014).

Dette konseptet, som opprinnelig ble foreslått av forskeren E.B. Russo i 2004, spekulerer videre på at mangelen kan være årsaken til mange autoimmune sykdommer, som blant annet migrene, fibromyalgi og IBS (Russo, 2004).

Ved å regulere det endocannabinoide systemet (Kaur, Ambwani & Singh, 2016) kan flere sykdommer og tilstander muligens behandles, deriblant inkludert:

 • Smerte
 • Betennelse
 • Multippel sklerose
 • Anoreksi
 • Epilepsi
 • Kreft
 • Glaukom
 • Fedme
 • Schizofreni
 • Kardiovaskulære lidelser
 • Parkinsons sykdom
 • Huntingtons sykdom
 • Alzheimers sykdom
 • Tourettes syndrom

En av de største hindringene for at cannabis og de aktive cannabinoidene skal bli godkjent og brukt i medisin, er utfordringen som oppstår av at det misbrukes for sine psykoaktive effekter.

Dette problemet oppstår imidlertid ikke i en rekke mulige tilnærminger til reguleringen av det endocannabinoide systemet:

 • Når det brukes en antagonist til CB1-reseptoren
 • Når produksjonen eller transporten av endocannabinoidene endrer seg
 • Når en ikke-psykoaktiv agonist til CB2-reseptoren, slik som CBD, brukes til medisinske formål (Pacher og Kunos, 2013).

Fytocannabinoider, som THC fra cannabis eller den konsentrerte CBD i hamp, har åpenbart innvirkning på det endocannabinoide systemet.

Det har imidlertid også vist seg at ikke-psykoaktive fytokannabinoider fra andre planter, og til og med andre forbindelser som terpener og flavonoider, kan bli plukket opp av reseptorer i våre endocannabinoide systemer.

Ettersom små doser av fytocannabinoider kan motivere kroppen til å skape mer naturlig forekommende endocannabinoider og reseptorer, kan det være mulig å øke sensitiviteten til våre kroppssystemer ved regelmessig inntak av cannabinoidtilskudd.

Alt i alt må det fortsatt utføres betydelig forskning for å bedre forstå effekten av det endocannabinoide systemet på vår generelle helse, samt hvordan det å styrke vår naturlige produksjon av endocannabinoider med plantebaserte cannabinoider kan spille en betydelig terapeutisk rolle i vår helse.

Imidlertid finnes det omfattende undersøkelser som viser stort potensial for at dette livsviktige systemet skal brukes til fordel for pasientens helse.

Vi har funnet en video som demonstrerer det endocannabinoide systemet og som kan være nyttig for å forstå betydningen av kroppens signalsystem. 

Kilder brukt i denne artikkelen:

Akirav, I. (n.d.) Role of the endocannabinoid system in anxiety and stress-related disorders. Intech Open. Retrieved from http://cdn.intechopen.com/pdfs/17314/InTech-Role_of_the_endocannabinoid_system_in_anxiety_and_stress_related_disorders.pdf

Alger, B. E. (2013). Getting High on the Endocannabinoid System. Cerebrum: The Dana Forum on Brain Science, 2013, 14. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3997295

Gaoni, Y., and Mechoulam, R. (1964). Isolation, Structure, and Partial Synthesis of an Active Constituent of Hashish. Journal of the American Chemical Society, 86(8), 1646-47. Retrieved from http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja01062a046.

Gertsch, J., Pertwee, R. G., & Di Marzo, V. (2010). Phytocannabinoids beyond the Cannabis plant – do they exist? British Journal of Pharmacology, 160(3), 523–529. Retrieved from http://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2010.00745.x

Kaur, R., Ambwani, S.R., Singh, S. (2016). Endocannabinoid system: A multi-facet therapeutic target. Current Clinical Pharmacology, 11(2), 110-7. Retrieved from http://www.eurekaselect.com/141330/article.

Kogan, N. M., & Mechoulam, R. (2007). Cannabinoids in health and disease. Dialogues in Clinical Neuroscience, 9(4), 413–430. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3202504.

Lee, M. (2012). The Discovery of the endocannabinoid system. Retrieved from http://www.beyondthc.com/wp-content/uploads/2012/07/eCBSystemLee.pdf

Mandal, A. (2014, June 14). Phytocannabinoids. News Medical. Retrieved from http://www.news-medical.net/health/Phytocannabinoids.aspx.

Marchalant, Y., Cerbai, F., Brothers, H.M., & Wenk, G.L. (2008). Cannabinoid receptor stimulation is anti-inflammatory and improves memory in old rats. Neurobiology of Aging, 29(12), 1894–1901. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2586121.

Mechoulam, R., and Hanus, L (2000, November). A historical overview of chemical research on cannabinoids. Chemistry and Physics of Lipids, 108(1-2), 1-13. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009308400001845.

National Cancer Institute. (2016). Cannabis and cannabinoids. Retrieved from http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/cannabis-pdq#section/_11

Pacher, P., Batkai, S., & Kunos, G. (2006). The Endocannabinoid System as an Emerging Target of Pharmacotherapy. Pharmacological Reviews, 58(3), 389–462. http://doi.org/10.1124/pr.58.3.2. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2241751.

Pacher, P., & Kunos, G. (2013). Modulating the endocannabinoid system in human health and disease: successes and failures. The FEBS Journal, 280(9), 1918–1943. Retrieved from http://doi.org/10.1111/febs.12260.

Pagotto, U., Vicennati, V., & Pasquali, R. (2005). The endocannabinoid system and the treatment of obesity. Annals of Medicine. 37(4):270-5. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16019725.

Pandey, R., Mousawy, K., Nagarkatti, M., & Nagarkatti, P. (2009). Endocannabinoids and immune regulation. Pharmacological Research : The Official Journal of the Italian Pharmacological Society, 60(2), 85–92. Retrieved from http://doi.org/10.1016/j.phrs.2009.03.019.

Pertwee, R.G. (2006). Cannabinoid pharmacology: the first 66 years. British Journal of Pharmacology, 147(Suppl 1), S163-S171. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1760722.

Ruehle, S., Rey, A. A., Remmers, F., & Lutz, B. (2012). The endocannabinoid system in anxiety, fear memory and habituation. Journal of Psychopharmacology (Oxford, England), 26(1), 23–39. Retrieved from http://doi.org/10.1177/0269881111408958.

Smith, S. & Wagner, M. (2014) Clinical endocannabinoid deficiency (CECD) revisited: can this concept explain the therapeutic benefits of cannabis in migraine, fibromyalgia, irritable bowel syndrome and other treatment-resistant conditions. Neuro Endocrinol Letters. 35(3):198-201. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24977967.

Wood, T.B., Spivey, W.T.N., and Easterfield, T.H. (1896). XL. – Charas. The resin of Indian hemp. Journal of the Chemical Society, Transactions, 69, 539-546. Retrieved from http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/1896/ct/ct8966900539#!divAbstract.

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Innholdsfortegnelse

Relaterte Innlegg

CBD har antipsykotiske egenskaper

Det første beviset på at cannabidiol (CBD), som er en ikke-psykoaktiv komponent av Cannabis sativa, antageligvis har antipsykotiske egenskaper ble publisert i 1982. (1) Denne

CBD kan hjelpe slagrehabilitering

Ifølge Mayo Clinic forekommer hjerneslag når blodforsyningen til en del av hjernen stopper opp eller blir alvorlig redusert, slik at den hindrer tilstrømmingen av oksygen

CBD kan behandle anfall

Anfallene som følger med epilepsi, er forårsaket av forbigående forstyrrelser i hjernens elektriske signaler eller plutselig elektrisk aktivitet i hjernen. Det er generelt ingen forklaring

Hva er CBD-isolat?

En forbindelse som er naturlig og i sin reneste form mulig uten å påvirke de organiske komponentene den består av, er den mest verdifulle blant

Få en GRATIS CBD Olje

Formula Swiss er godkjent i mer enn 58 land, inkludert Norge, og leverer produkter av høyeste kvalitet