CBD-Olje mot angst (2021 Guide)

Mange mennesker går og lider av en angstlidelse; Flere studier viser at Cannabidiol (CBD) og CBD-olje mot angst kan være effektivt og uten at have bivirkninger.

Cannabidiol CBD har tatt den vitenskapelige verden med storm. Det er det ingen tvil om i det hele tatt. Den naturlige substansen påvirker mange menneskers liv og hverdag. For mange mennesker har Cannabidiol, CBD-Olje og CBD Produkter blitt en uunnværlig del av deres daglige liv, som vi vil se nærmere på i denne artikkelen.

Det er normalt å føle seg engstelig i visse situasjoner, men når denne negative sinnstilstanden blir en hyppig hendelse som forandrer livskvaliteten vår, kan vi si at vi har et alvorlig problem.

Når noen opplever angst under de daglige oppgavene, kan vedkommendes helse og velvære bli sterkt påvirket. Overdreven angst kan faktisk deaktivere en person eller med andre ord, personen vil ikke føle seg i stand til å utføre sine vanlige oppgaver og leve et normalt liv.

Hva er angst?

Angst kan manifestere seg som frykt, rastløshet og kan by på utfordringer på skolen, på jobben og i hverdagen. Personer med angst kan oppleve søvnvansker, de kan bli irritert raskere og kan ha problemer med å snakke og være sammen med andre mennesker. De kan føle seg konstant dømt eller kan ha symptomer som bagasjerommet, økt svette, risting av hender, rødhet eller urolig mage.

Symptomer på angst

 • Uro i magen
 • trykket i brystet
 • uttrykt bekymring
 • kortpustethet
 • rask hjerterytme
 • hovedsakelig frykt
 • svette hender
 • pustevansker
 • har en tendens til å øke sitt forbruk av narkotika, f.eks. alkohol, sigaretter eller andre lignende rusmidler

Hva kan utløse angst?

For noen mennesker kommer angsten helt ut av det blå som et panikkanfall med korte, men veldig intense angstanfall. Det kan føles som om du har hatt et hjerteinfarkt eller ikke kan puste eller blir litt sinnssyk

For andre er angst til stede hele tiden, som generalisert angst med en grunnleggende følelse av rastløshet, bekymring eller angst som fyller utrolig mye av deres bevissthet.

Årsaker som kan utløse angst

 • mange folk
 • høye lyder
 • mørke
 • lukt
 • sykdom
 • dårlig søvn

Følelser av angst er noe de fleste av oss opplever på et tidspunkt i livet, men hvis angsten fører til redusert evne til å fungere i vårt daglige liv i form av for eksempel søvnvansker eller har en negativ effekt på vår evne til å skape kontakt og relasjoner med andre mennesker eller om produktiviteten i skole og arbeidsliv, kan det være en angstlidelse.

Er det farlig å ha angst?

Dessverre viser forskning også at angst kan føre til stress, depresjon, for tidlig død og selvmord hvis den ikke behandles, men til tross for de alvorlige konsekvensene virker medisinen som foreskrives ved behandling av angstlidelser sjelden på lang sikt.

Bare i USA lider 40 millioner mennesker av angstlidelser, og hver av disse trenger medisinsk hjelp. I Norge er det anslått at ca. 12% vil bli påvirket av angstsymptomer innen et år og ca. 13-29% av befolkningen vil ha en angstlidelse på et tidspunkt i livet.

Når en person får en slik diagnose, innebærer det regelmessig behandling med antidepressiva som lykkepiller, angstdempende midler, som Alprazolam og psykoterapi.

Selv om psykoterapi ikke er skadelig ettersom det innebærer rådgivning, har antidepressiva og angstdempende midler et bredt spekter av uønskede bivirkninger og risiko som mange er klar over eller har hørt om.

Men uavhengig av konsekvensene, trenger de som lider av angst hjelp til å holde angstlidelsen under kontroll for å få en sjanse til å leve et normalt liv.

I følge Den norske helse- og legemiddelmyndighetens rapport, “Sykdomsbyrden i Norge” fra 2015, koster angst 9,5 milliarder kroner hvert år, og derfor må angst tas på største alvor.

Nylig har det vært et nytt håp for mange av menneskene som takler angst hver eneste dag, i form av et naturlig alternativ som er ekstremt effektivt og ekstremt trygt. Svaret ligger i CBD og CBD-olje. Cannabinoider (CBD) utvinnes fra cannabis planten og er en ikke-psykoaktiv type cannabinoid. I motsetning til THC som er psykoaktiv, er det ingen psykoaktive effekter i Cannabidiol fra cannabis planten.

CBD for angst: Antidepressiva og angstdempende midler

I nyere studier har forskere oppdaget effektene av CBD produkter som CBD-olje har de samme egenskapene som antidepressiva og angstdempende midler, men uten de uønskede bivirkningene som vanligvis følger.

Studiene har brukt hjelp av dyremodeller for å bestemme effektene av CBD-olje mot angst på modellene i stressende situasjoner, ettersom angst er relatert til stress.

Resultatene viste at CBD eller CBD-olje mot angst reduserte angst betydelig. Modellene nådde en roligere sinnstilstand til tross for at de ble utsatt for en rekke stressende ytre stimuli som utløste angsttilstander.

La oss se nærmere på resultatet av studiet av CBD og CBD-oljens rolle og effekter.

CBD mot sosial angst eller fobi

Sosial angst er en tilstand der en person opplever frykt for å være blant andre mennesker fordi de for eksempel er redd for hva andre kan tenke eller si om dem eller føle at de ikke kan puste.

CBD og CBD-oljens rolle mot et bredt spekter av humørsykdommer har blitt studert en stund nå, slik at forskere ikke bare kan fastslå at Cannabidiol er ganske effektivt, men også å følge måten det virker på mennesker ved inntak.

CBD og sosial fobi

Vet du hva den vanligste situasjonen er der folk opplever angst?

Tro det eller ei, å måtte snakke offentlig er en situasjon som utløser et høyt angstnivå. Flere kjente foredragsholdere har begynt å ta CBD eller CBD-olje for angst før de holdt sine taler. Så når vet du at du har angst.

Kaldsvette, tørr hals, økt hjertefrekvens og skjelvende knær er alle tegn på at man har blitt påvirket av en form for angst før øyeblikket med å holde tale, presentere, opptre eller på annen måte gi noe foran et større eller mindre publikum .

Det samme kan skje for mennesker med sosiale fobier. Som ikke er kjent med det, for ikke å føle seg helt trygge når de er omgitt av mange mennesker de ikke kjenner.

Forskere fant at inntak av CBD eller CBD-olje før de nevnte hendelsene reduserer forekomsten av ubehag, angst og nedsatt kognitive ferdigheter betydelig, slik at personen kan fortsette med mindre vanskeligheter enn før han spiste CBD-olje.

Resultatene ble sammenlignet med en gruppe mennesker som fulgte placebobehandling, og det viste mye høyere nivåer av angst, stress og ubehag. Gruppen som mottok CBD og CBD-olje klarte å forbli roligere før hendelsene og hadde derfor lettere ved å løse oppgaven.

Flere studier av CBD-olje mot angst

Selv om de fleste studier ble brukt på dyr, er det en risiko for at resultatene oppnådd på f.eks mus ikke vil være de samme som hos mennesker. Likevel er det mange mennesker som har bestemt seg for å prøve CBD-olje for å holde angsten under kontroll.

Mange av de som har prøvd CBD eller CBD-olje mot angst er mer enn fornøyd med resultatene av dette naturlige middelet fordi det nylig har blitt blåstemplet av WHO som helt ufarlig.

CBD anmeldelser og erfaringer

Imidlertid mangler det fortsatt forskning på dette området, så man kan være ganske sikker på hvordan effekten av cannabidiol er i dette tilfellet. Det de oppdaget var at CBD og CBD-olje øker serotoninreseptorer som 5-HT1A og fremmer en velvære.

Faktisk fungerer CBD og CBD-olje enda raskere enn dagens antidepressiva, noe som betyr at CBD og CBD-olje kan være det fornuftige, sunne og naturlige alternativet for mennesker som lider av angst. Det vil mest sannsynlig overskride begrensningene til dagens tradisjonelle måter og metoder som ble brukt tidligere.

En fersk studie

En gruppe på 10 personer som hadde blitt diagnostisert med sosiale angstlidelser ble rekruttert til studien for å studere blodstrømmen til en rekke deler av hjernen.

Halvparten av gruppen fikk CBD eller CBD-olje, mens resten av gruppen fikk placebo. I følge resultatene viste det seg at gruppen som mottok CBD eller CBD-olje hadde en reduksjon i deres angstdempende egenskaper. Blodstrømmen til forskjellige deler av hjernen viste også en reduksjon i de angstreduserende egenskapene til menneskene som fikk CBD eller CBD-olje.

Studier på mus viser lovende resultater

Også når det gjelder mus, viser forskning at i tillegg til å redusere angst, kan CBD-olje til og med stimulere hjernens minnesenter (hippocampus). Dette kan også være veldig effektivt når du prøver å håndtere lidelser som depresjon og angst.

Etter ganske mange dyreforsøk, ville det neste trinnet være å gjennomføre flere studier av effekten av CBD eller CBD-olje på mennesker med sikte på å se hvordan CBD og CBD-olje kan bidra til å redusere symptomene på angstlidelser.

Disse studiene har så vidt begynt, men resultatene som er oppnådd er allerede lovende. CBD og CBD-olje kan faktisk redusere angst og fremme en roligere sinnstilstand.

Dette er et ekstraordinært funn med tanke på at så mange mennesker har problemer knyttet til for mye stress kan være en av mange grunner til at angst og panikkanfall kan utløses.

Mange av disse menneskene vil kunne redusere forekomsten av disse uønskede følelsesmessige og mentale tilstandene.

CBD nøytraliserer effekten av THC

De fleste studier har så langt vært sammenlignende i den forstand at de var rettet mot å sammenligne CBD og CBD-olje rolle og effekt i motsetning til andre cannabinoider. Nærmere bestemt THC, som er den mest kjente cannabinoiden i Cannabis-stammen.

Selv om THC også har mange gunstige effekter, er THC også ansvarlig for den euforiske (psykoaktive) effekten som cannabis har på mange brukere, og THC kan i noen tilfeller forverre en tilstand som angst.

Til tross for at studier av CBD og CBD-olje har blitt funnet å være utilstrekkelige så langt, er det fortsatt en stor prosentandel av fagpersoner som allerede nå anser det eksisterende beviset på de gunstige effektene av stoffet som mer enn tilstrekkelig.

Flere studier

CBD kan også komme mennesker med andre former for angst til gode, for eksempel sosial angstlidelse (SAD) og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Det kan også hjelpe til med å behandle angst-indusert søvnløshet.

I 2011 undersøkte en studie CBDs effekter på mennesker med SAD. Deltakerne fikk en oral dose på 400 milligram (mg) CBD eller placebo. De som mottok CBD, opplevde generelle reduserte angstnivåer.

Flere nyere studier har vist at CBD kan hjelpe med PTSD -symptomer, for eksempel å ha mareritt og spille av negative minner. Disse studiene har sett på CBD som både en frittstående PTSD -behandling samt et supplement til tradisjonelle behandlinger som medisinering og kognitiv atferdsterapi (CBT).

Konklusjon

Alle de nylige funnene krever ytterligere forskning, ettersom forskere ennå ikke helt forstår mekanismene som CBD-olje faktisk har for å redusere angst og stress, samt hvordan det fungerer på hjernen vår.

I land der CBD produkter er lovlige, nyter mange allerede fordelene av de gunstige effektene av CBD-olje. Mens de landene som ennå ikke har kommet så langt, fortsatt venter på tegn fra den vitenskapelige verden. Som på ingen måte er fornuftig når du tenker på at CBD-olje både har blitt blåstemplet av WHO for sine mange fordelaktige effekter, så vel som at den ikke har noen skadelige effekter.

Med andre ord, det er bare et spørsmål om tid før den vitenskapelige verden er overbevist om de angstdempende og antidepressive egenskapene til CBD og CBD-olje.

Det er utrolig at vi kan finne slike fantastiske eiendommer i et anlegg. En plante som vil redde så mange mennesker fra å leve et liv med angst, frykt, stress og panikk samt et bredt spekter av negative følelser.

I lys av det ovennevnte kan man absolutt anta at CBD og CBD-olje har vist sin verdi hvis den brukes mot angst og stress, så vel som sosiale angstlidelser.

Referencer:
Healthline
CBDForum.dk

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Innholdsfortegnelse

Relaterte Innlegg

CBD har antipsykotiske egenskaper

Det første beviset på at cannabidiol (CBD), som er en ikke-psykoaktiv komponent av Cannabis sativa, antageligvis har antipsykotiske egenskaper ble publisert i 1982. (1) Denne

CBD kan hjelpe slagrehabilitering

Ifølge Mayo Clinic forekommer hjerneslag når blodforsyningen til en del av hjernen stopper opp eller blir alvorlig redusert, slik at den hindrer tilstrømmingen av oksygen

CBD kan behandle anfall

Anfallene som følger med epilepsi, er forårsaket av forbigående forstyrrelser i hjernens elektriske signaler eller plutselig elektrisk aktivitet i hjernen. Det er generelt ingen forklaring

Hva er CBD-isolat?

En forbindelse som er naturlig og i sin reneste form mulig uten å påvirke de organiske komponentene den består av, er den mest verdifulle blant

Få en GRATIS CBD Olje

Formula Swiss er godkjent i mer enn 58 land, inkludert Norge, og leverer produkter av høyeste kvalitet