CBD mot Kreft (Guide 2021)

Kan CBD-olje kurere kreft? Dette er et spørsmål som er verdt flere millioner.

Helt siden denne debatten fikk store dimensjoner, våkner vi opp hver dag til forskjellige uttalelser som går viralt og er knyttet til effektiviteten av cannabis.

Ingen av disse uttalelsene er tvilsomme.

Påstander om helbredelse ved bruk av cannabis baserer seg på vitenskapelig bevis og virkelige opplevelser fra pasienter.

For øvrig blir cannabis enda mer populært i medisinske kretser, ettersom offentlige personer har en stor rolle i økningen av cannabisbruk.

Merkelig nok er offentlige personer som ikke er eksperter, de som støtter medisinsk bruk av cannabis mot kreft og andre sykdommer.

Den medisinske kretsen er ganske skeptisk og tar forbehold om saken.

På den annen side er det bare noen egenskaper ved cannabis som antas å være lindrende fra onkologer.

Eksperter i botanikk demonstrerer deres manglende kunnskap på at komponenter av cannabis kan påvirke kreftceller.

Imidlertid kan de ikke benekte det faktum at THC og CBD er primære komponenter av cannabis, som har vært vitenskapelig bevist å redusere betennelse og smerte.

Onkologer aksepterer bare en del av resultatene fra disse undersøkelsene, og påstår at THC bare er bevist å redusere kvalme og smerter forårsaket av kjemoterapi.

Hva har dette å si for en vanlig person med lite kunnskap om medisin og biologi?

Det eneste man opplever er en tåke av forvirring og kontrovers.

Mens en andel medisinske fagpersoner bekrefter at noen komponenter av cannabis har innvirkning på dannelsen av kreftceller og deres atferd, nekter deres motparter troverdigheten av konklusjonene.

Slik situasjonen er nå er det enten en konspirasjon eller bare en teori som ennå ikke har fått tilstrekkelig bevis.

CBD-olje som en alternativ behandling mot kreft – drøm eller virkelighet?

2018 har vært et år med mye diskusjon blant medisinske forskere rundt egenskapene av CBD-olje.

Dette middelet har allerede blitt veldig populært, og er et allment kjent buzzord.

Folk flest bruker sine analytiske ferdigheter og danner sine egne meninger om stoffet.

CBD-olje anses ikke bare som en alternativ behandling mot kreft, men også mot andre sykdommer.

Oljen sies å være rik på elementer som påvirker den normale funksjonen av bestemte celler i menneskekroppen.

Det finnes faktisk vitenskapelige skrifter og litteratur som gir troverdighet til disse påstandene.

Det at forskning er med på å bevise en del av disse påstandene, gjør det til et lokkende og kontroversielt tema.

Mange tror at det er stor sannsynlighet for at CBD-olje har helbredende egenskaper som bør undersøkes nærmere.

Hva er CBD-olje?

CBD-olje er et produkt av marihuana.

Oljen er antatt å inneholde to nøkkelingredienser som kan utnyttes i medisinsk behandling.

De to primære elementene i marihuana er den psykoaktive tetrahydrocannabinol (THC) og cannabidiol (CBD).

CBD antas å være hovedingrediensen i CBD-olje, som også inneholder betydelig mindre mengder THC sammenlignet med marihuanasigaretter.

Imidlertid er både CBD og THC anbefalt av eksperter til medisinsk bruk.

CBD-olje blir ekstrahert av planten gjennom en destillasjonsprosess som danner et konsentrert løsningsmiddel.

Den ekstraherte oljen kan da tilsettes i andre oljer enten til medisinsk bruk eller for å fremheve smaken av forskjellige typer matolje.

Klinisk forskning viser at CBD kan bidra til å redusere smerte forårsaket av betennelse samt kvalme, som er vanlig hos kreftpasienter.

Kreftpasienter som tar kjemoterapi opplever ofte smerte, som kan lindres ved å kombinere CBD og cannabinoider, som er en komponent i cannabis.

Dessuten viser forskning at cannabinoider bekjemper kreftceller og ødelegger dem nesten umiddelbart.

Til tross for at dette blir brukt som grunnlag for kreftbehandling hos mennesker, har studier bare blitt utført på dyr.

Tetrahydrocannabinol (THC)

Dette er en av de primære forbindelsene som det stilles spørsmål om når cannabis blir nevnt. Skeptikere knytter forbindelsen til forekomsten av “uvanlig” menneskelig atferd på grunn av sin innvirkning på sinnet. Det er ingen tvil om at THC er et berusende stoff, men det er ikke den eneste funksjonen det har i kroppen. THC har en berusende effekt kun når den blir utsatt for høye temperaturer. Dette beviser faktisk at THC har direkte innvirkning på en pasients sentralnervesystem. Det at forbindelsen kan påvirke menneskets sinn og atferd, påviser at den er sterktvirkende samt at den ikke bør utelukkes uten at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for det.

THC ble første gang syntetisert i 1964 av Dr Raphael i Israel. Blant de to hovedkomponentene til cannabis er THC den cannabinoiden som brukes mest i kliniske sammenhenger. Bortsett fra sin berusende effekt, er det flere terapeutiske egenskaper ved denne komponenten. THC aktiverer nemlig CB1-reseptoren som finnes i sentralnervesystemet, noe som skaper en avslappende og smertefri følelse. 

Kreftbehandling med cannabis er basert på THCs funksjon i å påvirke CB1-reseptoren og dermed drepe kreftceller. Celledød er en vanlig funksjon av menneskekroppen, som enten blir programmert eller skjer naturlig i kroppen. THC er omtalt å forstyrre funksjonen av cellene i sentralnervesystemet som kontrollerer funksjonsceller. Ceramid er en primær metabolitt i programmering av celledød. Når ceramidnivået er høyt, vil cellene dø og omvendt. THC har en innvirkning på CB1-reseptoren, som kontrollerer ceramidproduksjonen, og dermed gjør det mulig å drepe kreftceller og unngå normale celler. Dette ble testet og bevist i kliniske undersøkelser ved bruk av mus som forsøksdyr.

Cannabidiol (CBD)

Det er knapt noen spesifikk informasjon om innvirkningen av CBD på kroppen med hensyn til cellefunksjonen.

Ifølge eksperter har komponenten en subtil innvirkning på interne funksjoner og prosesser i kroppen. CBD forårsaker ikke endringer i menneskelig atferd og sinn.

Imidlertid er det forskning og kliniske undersøkelser som indikerer at CBD fusjonerer med CB2-reseptorene i kreftceller.

Det at CBD slår seg sammen med disse cellene som forfremmer vekst og multiplikasjon av kreftceller, fører til Caspase Cascade – en prosess som antas å drepe kreftcellene.

I et annet eksperiment som ble utført ved hjelp av de samme forsøksmus, førte sammenslåingen av CBD-komponentene med CB2-reseptoren til at ID-1-genet ble blokkert, noe som gjør at metastatiske lesjoner kan danne seg i cellene. Ifølge forskerne var dette en interessant konkusjon fordi den utgjorde det første giftfrie eksogene stoffet.

Brystkreft er relatert til svikt i metastaserende funksjoner som fører til betennelse og dermed utvikling av svulst.

Foreløpig er det utilstrekkelige kliniske bevis, noe som medfører kontroverser. Imidlertid bør ikke cannabis bli utelukket som mulig kreftbehandling.

Vær forsiktig håpefull.

Kontroverser

Til tross for at det er mye styr rundt denne saken, er det bare få undersøkelser som dreier seg om dette.

Likevel er forskningen fortsatt i en tidlig fase, slik at det ikke er mulig å trekke konklusjoner.

Som sådan har forskerne havnet i en tåke av forvirring og kontrovers om hvor effektive cannabinoider er på menneskelige kreftceller, samt hvilken dose er nok til å drepe disse kreftcellene.

Vel å merke er CBD-olje et eksisterende produkt i markedet, som blir stadig mer populært.

Kreft er utvilsomt en dødelig sykdom som rammer mange individer til daglig, og deres familier ville nok gjort mye mer enn kjemoterapi for å redde dem.

Hvis du noen gang har sett en kreftpasient i avansert stadium, har du kanskje forstått hvordan det kan være.

Hvis det hadde vært et av dine familiemedlemmer eller en venn, ville du nok ha satt i gang forskjellige metoder som kan gi deg håp uavhengig av kilden.

Dessverre har noen mennesker utnyttet desperasjonen til kreftpasienter og tjener store summer på det, ifølge en rapport fra 2015 utført av Charity Cancer Research UK.

Vi kan imidlertid ikke fullstendig avvise CBD-olje, ettersom den er ekstrahert av cannabis, som inneholder CBD og THC. Disse forbindelsene er dokumentert å ha medisinske egenskaper.

Ulike forskningsorganisasjoner opplyser at marihuana inneholder disse elementene, som har betydelig biologisk påvirkning.

De insisterer imidlertid på at pasientene må være varsomme samt holde seg godt informert for å ikke bli lurt.

Organisasjonene som også deltar i den pågående studien understreker viktigheten av at forskningen kommer med en konklusjon om hvorvidt CBD-olje kan brukes som et medisinsk middel.

Utvikling

Samtidig som mange mediale og offentlige diskusjoner rundt cannabis preges av uenighet, sier Rick Simpson seg enig med dem som hevder at CBD-olje har vist seg å gi resultater etter bruk.

Dessuten er denne gruppen skeptisk til behandling med kjemoterapi, ettersom denne typen behandling er forbundet med dødsfall hos kreftpasienter.

Rick mener at CBD-olje, som er et konsentrert ekstrakt fra cannabis, ikke bare kan behandle kreft, men også mange andre sykdommer.

CBD kan hjelpe deg å bekjempe kreft

Cannabis har blitt brukt som en del av forskjellige hjemmedyrkede løsninger i hundrevis av år. Forskere har anerkjent flere organisk dynamiske segmenter i cannabis. Disse blir kalt cannabinoider. De to mest undersøkte segmentene er kjemikaliene delta-9-tetrahydrocannabinol (ofte referert til som THC) og cannabidiol (CBD).

Noen vitenskapelige rapporter påpeker at fordelene ved CBD også innbefatter antiproliferative, proapoptotiske effekter som inhiberer kreftcellemigrering, vedheft og inntrengning. (1) En rapport distribuert i Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics fant ut at CBD intensivt og spesifikt hindret utviklingen av ulike brystkreftcellelinjer og viste fundamentalt mindre styrke mot friske celler. (2)

I 2011 inkluderte spesialistene lys i cellesystemet gjennom hvilket CBD stimulerer celledeling i brystkreftceller. Undersøkelsen beviste at CBD forårsaket en konsentrasjonsavhengig celledød av både positive og negative østrogenreseptorer i brystkreftceller. Forskere oppdaget i tillegg at den mektige grupperingen av CBD i kreftceller har liten innvirkning på friske brystceller. (3)

CBD fortsetter som en ufarlig forbindelse og studier viser at doser på 700 milligram hver dag i 6 uker på rad ikke fremkalte noen giftige reaksjoner hos mennesker, samt anbefaler at det kan bli brukt som en metode for langsiktig behandling. Undersøkelsen fant eksklusive fordeler ved CBD som gjør at det kan være et kraftig våpen i kampen mot brystkreftceller, samt antyder at det kan brukes til å inhibere inntrenging av lungekreft og tykktarmskreft, i tillegg til at det innehar egenskaper mot hjernesvulst og har blitt brukt til å behandle leukemi. (4)

CBD og forskjellige kjemikalier som finnes i cannabis har en innvirkning mot kreft og kan benyttes til å styrke vanlig medisinsk behandling (5).

CBD opphørte effektivt vekstceller i mange karakteristiske livmorhalskreftceller ifølge denne undersøkelsen (6).

CBD bekjemper cellene som står ansvarlig for utvidelsen av leukemi og tykktarmkreft i henhold til disse tre undersøkelsene (7, 8, 9). CBD angriper også celler som gir hjernekreft, noe som tyder på at CBD kan muligens bli brukt som antikreftmiddel (10).

Cannabinoidene kan garantert utnyttes som verktøy i behandlingen av bryst- og prostatakreft på grunn av sine direkte innvirkninger mot kreft, samt deres evne til å forbedre effektiviteten av konvensjonell kreftbehandling og redusere plagene (5, 11, 12).

Mange kreftpasienter har oppdaget CBD-oljens fordeler.

Det er ikke bare CBD-oljen som kan brukes direkte mot kreftceller, men det er også betydelig bevis på at CBD-olje kan være nyttig for å redusere de alvorlige bivirkningene av kjemoterapi og radioaktiv stråling.

Kreft er en alvorlig sykdom som krever medisinsk behandling, men det er heldigvis mye vi kan gjøre for å hjelpe fram helbredelsesprosessen ved å benytte CBD-oljen.

Leger forbauset over ny kreftbehandling med CBD-olje (Historien om Tammy)

Til tross for at kliniske undersøkelser har gitt positive resultater som indikerer at cannabis har en betydelig innvirkning på sentralnervesystemet, er medisinske eksperter ennå ikke overbevist.

Stigmaet i det offentlige er tilsynelatende, og sannsynligvis er ingen klar til å ta stilling.

Faktisk er det et modig valg å ikke ta hensyn til statistikken og prøve dette behandlingsalternativet mot alle odds.

Det er åpen splittelse og uenighet mellom leger og anerkjente fagpersoner, som er uavhengige og venter på at forskningen skal komme med klare anbefalinger.

Det er mange påstander om at cannabis gir positive resultater hos kreftpasienter, samt ekstra fordeler for menneskekroppen.

Cannabis sies å inneholde to primære komponenter som ikke bare kan behandle sykdommer, men også redusere betennelse og smerte.

THC og CBD er også sagt å kunne dempe stress og angst.

Nylig opplyste News Channel 8 om Tammy Levants’ historie med kreft etter å ha fått diagnose brystkreft i 2015.

Legene er forbløffet over hennes fortelling, ettersom hun påstår at hun skylder alt til de positive effektene av CBD-olje.

Etter at hun fikk diagnosen i mai 2015, var det klart at kreftcellene raskt spredte seg og Tammy hadde ikke lengre tid til å leve.

Til tross for sterke advarsler fra legen, nektet Tammy å underkaste seg standard behandling og våget seg ut på jakt etter en alternativ behandling.

Hvis man skulle dømme henne ut fra kunnskapsnivået i denne perioden, ville man kanskje sagt at det var fullstendig galt å avvise legens forslag.

En lang reise

Etter at hun ble operert på sykehuset, gikk Tammy hjem og kom over informasjon om cannabisolje.

Produktet var ikke tilgjengelig hvor som helst i staten der hun bodde. Hun måtte derfor ofte reise lange avstander for å få tak i cannabisprodukter.

Først etter mange år ble hun stolt av beslutningen hun gjorde. Innsatsen hennes har tydeligvis lønnet seg. Etter mange år med konsekvent bruk av cannabisolje, kom Tammy tilbake hos legen for å få konsultasjon.

Til legenes forbauselse var det ingen svulstmarkører i blodet hennes.

Selv om legene står ved at CBD-olje ennå ikke er vitenskapelig bevist og godkjent, står de selv som bevis på sin effektivitet.

Dr. Palanca hadde opprinnelig målt resultater på Tammy, som viste en enorm infeksjon på grunn av svulst i blodet hennes.

Han stilte senere en ny diagnose hos pasienten etter bruk av cannabisolje, og fant ingen spor av kreftceller. Ifølge legen er det ikke mulig å forklare hvordan cannabisolje fungerer, men det virket for Tammy.

Cannabis blir stadig mer populær blant medisinske eksperter både på grunn av sine praktiske resultater og levende eksempler som Tammy.

Legens råd

Tammys historie har vært sjokkerende for medisinske fagfolk.

Det er nesten ikke rom for diskusjon. Faktisk var den stolte Tammy villig til å la de skeptiske forskerne gjennomføre flere omfattende prøver for å bevise at hun er kreftfri.

Saken spredte seg raskt i mediene, som måtte tilpasse seg den nye virkeligheten.

Tammys lege har siden da uttalt seg offentlig om saken og bekrefter fakta. Han anbefaler imidlertid at pasientene kombinerer de to typene behandling.

Det er ikke lurt å gi opp tradisjonell medisinsk behandling. Selv om cannabis gir resultater, finnes det ikke noe tilstrekkelig vitenskapelig bevis på sin effektivitet.

Det er ingen tvil om det er store kostnader knyttet til tradisjonell medisinsk behandling, men ifølge legen er det fortsatt et levedyktig valg.

Å bruke begge de to legemidlene er den gylne middelvei.

Hvis du har mulighet til det, må du ikke satse alt på ett kort.

De vitenskapelige undersøkelsene har ennå ikke gitt betydelige resultater på effektiviteten av cannabisolje, som er et produkt av marihuana.

Dermed blir Tammys helbredelse ofte betraktet som et mirakel.

Dr. Palanca hevder at det viktigste ikke er hva som er riktig – man må heller fokusere på å bli frisk.

Bruk gjerne begge legemidler, og så lenge noe fungerer er det en seier for deg!

Tammy er et unikt tilfelle

De som er skeptiske mot levedyktighet av cannabisolje påstår at alle de som hevder å ha blitt kurert av cannabis, ikke fullfører standard behandling.

Det er stort sannsynlig at resten av behandlingen de selv ga opp spiller en betydelig rolle i helbredelsesprosessen.

Det kan nemlig ikke bevises at cannabis alene førte til at kreftcellene forsvant.

Dessuten reagerer mennesker forskjellig på ulike medisiner.

Tammy er helt sikkert helt helbredet ved bruk av cannabisolje fordi hun nektet å få standard medisinsk behandling.

Men hvordan kan du være sikker på at dette vil fungere for deg?

Du må nesten vurdere sjansene dine og ta din egen avgjørelse.

Konklusjon

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Innholdsfortegnelse

Relaterte Innlegg

CBD har antipsykotiske egenskaper

Det første beviset på at cannabidiol (CBD), som er en ikke-psykoaktiv komponent av Cannabis sativa, antageligvis har antipsykotiske egenskaper ble publisert i 1982. (1) Denne

CBD kan hjelpe slagrehabilitering

Ifølge Mayo Clinic forekommer hjerneslag når blodforsyningen til en del av hjernen stopper opp eller blir alvorlig redusert, slik at den hindrer tilstrømmingen av oksygen

CBD kan behandle anfall

Anfallene som følger med epilepsi, er forårsaket av forbigående forstyrrelser i hjernens elektriske signaler eller plutselig elektrisk aktivitet i hjernen. Det er generelt ingen forklaring

Hva er CBD-isolat?

En forbindelse som er naturlig og i sin reneste form mulig uten å påvirke de organiske komponentene den består av, er den mest verdifulle blant

Få en GRATIS CBD Olje

Formula Swiss er godkjent i mer enn 58 land, inkludert Norge, og leverer produkter av høyeste kvalitet