CBD kan hjelpe mot epileptiske anfall

Analytikere viste tilfeldig kontrollerte studieresultater av pasienter med typer epilepsi som er vanskelig å behandle.

Dravets syndrom er en sjelden, arvelig sykdom som forårsaker alvorlige anfall hos nyfødte barn, mens Lennox-Gastauts syndrom (LGS) står for 2 til 5 prosent av epileptiske anfall hos yngre mennesker, samt forårsaker forskjellige typer anfall.

Disse to tilstandene er vanskelig å behandle, slik at anfall kan fortsette inn i voksenalder. 

I løpet av disse to undersøkelsene fikk pasientene 20 mg/kg (vekt) av CBD hver dag, og enten de eller deres slektninger var forpliktet å ringe et telefonnummer hver natt for å gi beskjed om hvordan deres situasjon hadde forandret seg. 

Dravets syndrom:

I en tilfeldig undersøkelse av 120 barn (normalt på 10 år) med Dravets syndrom, fikk 61 CBD mens 59 fikk falsk behandling.

Pasientene som ble testet ble valgt ut basert på at de hadde opplevd minst fire anfall i løpet av en standardperiode på 28 dager før behandlingen startet.

Pasientene hadde tidligere forsøkt gjennomsnittlig fire forskjellige typer AED, og skulle nå ta tre typer AED i gjennomsnitt.

Ni pasienter med CBD og tre pasienter som fikk falsk behandling trakk seg fra undersøkelsen av forskjellige grunner, deriblant utfordringer med å planlegge legebesøk.

Etter 14 uker opplevde pasienter med CBD en reduksjon av epileptiske anfall på 39 prosent på generell basis i motsetning til en reduksjon på 13 prosent blant pasienter med falsk behandling. Epilepsianfall opphørte fullstendig hos tre pasienter med CBD.

Tilsvarende resultater ble registrert hos 93 prosent av pasientene som tok CBD og 75 prosent av pasienter med falsk behandling.

Resultatene innbefatter målinger om sløvhet, løse tarmer, dempet matlyst, tretthet, feber, brekning, latskap, øvre respiratorisk infeksjon og risting.

Når det gjelder alvorlige tilstander, slik som nedsatt leverkapasitet, sløvhet og appetittløshet, ble det målt forbedring hos 16 prosent av de som tok CBD (8 prosent var behandlingsrelatert) og 5 prosent av pasientene med falsk behandling.

I en annen undersøkelse om CBD ble 34 pasienter med Dravets syndrom (4 -10 år) satt i behandling med CBD (5, 10 eller 20 mg / kg /dag) eller en falsk behandling.

De mest vanlig forekommende symptomene som kan bekjempes ved bruk av CBD i sammenligning med falske behandlinger var følgende: tretthet (19 prosent mot 14 prosent), feber (22 prosent mot 0 prosent), redusert matlyst (19 prosent mot 0 prosent) og forlenget sedasjon (15 prosent mot 0 prosent).

“Vi har oppdaget at CBD er en sikker behandling, men slik det ofte er tilfelle med medisiner, kan det hende at den samvirker med andre medisiner mot forbedringen av epilepsi”, påstod Dr. Thiele.

“Til tross for disse vanskelighetene, er vi i prosessen for å finne ut hvordan vi kan bruke CBD sammen med forskjellige medisiner.”

For eksempel bør pasientene ofte testes ved å gjennomgå rutinemessige levertester samtidig som det er like viktig å få en balansert behandling bestående av forskjellige medisiner, sa hun.

Lennox-Gastauts syndrom (LGS):

I denne randomiserte undersøkelsen av 171 unge og voksne pasienter mellom 2 og 55 år med LGS, fikk 86 pasienter CBD og 85 pasienter en annen falsk behandling.

Fjorten pasienter med CBD samt en med falsk behandling trakk seg fra undersøkelsen av forskjellige grunner, slik som forekomst av forskjellige symptomer og vansker til å gjennomgå planlagte legebesøk.

Pasientene ble bekreftet å ha opplevd minst 2 tilbakevendende anfall, hvor de haltet og falt i bakken midt i uken før undersøkelsen begynte.

Pasientene hadde fått en standardbehandling av 6 AED-behandlinger før undersøkelsen startet, og fortsatte å gjennomgå 3 AED-behandlinger i løpet av undersøkelsen.

Etter 14 uker opplevde pasienter med CBD en reduksjon på 44 prosent hovedsakelig i tilbakevendende anfall i motsetning til 22 prosent hos pasienter som tok falske behandlinger.

Det ble til slutt registrert 3 pasienter med CBD som fremdeles opplevde tilbakevendende anfall.

Kilder

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24237632https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22696383https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28367124

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Innholdsfortegnelse

Relaterte Innlegg

CBD har antipsykotiske egenskaper

Det første beviset på at cannabidiol (CBD), som er en ikke-psykoaktiv komponent av Cannabis sativa, antageligvis har antipsykotiske egenskaper ble publisert i 1982. (1) Denne

CBD kan hjelpe slagrehabilitering

Ifølge Mayo Clinic forekommer hjerneslag når blodforsyningen til en del av hjernen stopper opp eller blir alvorlig redusert, slik at den hindrer tilstrømmingen av oksygen

CBD kan behandle anfall

Anfallene som følger med epilepsi, er forårsaket av forbigående forstyrrelser i hjernens elektriske signaler eller plutselig elektrisk aktivitet i hjernen. Det er generelt ingen forklaring

Hva er CBD-isolat?

En forbindelse som er naturlig og i sin reneste form mulig uten å påvirke de organiske komponentene den består av, er den mest verdifulle blant

Få en GRATIS CBD Olje

Formula Swiss er godkjent i mer enn 58 land, inkludert Norge, og leverer produkter av høyeste kvalitet