CBD har antipsykotiske egenskaper

Det første beviset på at cannabidiol (CBD), som er en ikke-psykoaktiv komponent av Cannabis sativa, antageligvis har antipsykotiske egenskaper ble publisert i 1982.

(1) Denne studien undersøkte samspillet mellom THC og CBD hos frivillige forsøkspersoner. Kombinasjonen av de to cannabinoidene hadde en kraftigere reaksjon mot angst og psykotomimetiske symptomer enn THC alene.

Den antipsykotiske effekten av CBD ble ytterligere dokumentert gjennom en rapport som påviste høyere frekvens av akutte psykotiske episoder hos pasienter innlagt på mentalsykehus etter bruk av en cannabisvariant som nesten ikke inneholdt CBD. (2) 

Innvirkningen av CBD/THC-forhold i cannabis på behandlingen av psykose

I en undersøkelse utført ved bruk av hårprøver på 140 personer for å analysere nivået av cannabinoider i kroppen, påviste Morgan og Curran (2008) at de med kun THC i håret opplevde høyere forekomst av hallusinasjoner og vrangforestillinger enn personer med både THC og CBD, samt ​​de uten cannabinoider (3).

I en casestudie med 280 deltakere ved førstegangspsykose og 174 undersøkelser, viste Di Forti et al. (2009) at pasientene var ganske mer sannsynlig å ha brukt cannabis med høy konsentrasjon av THC og lav CBD, sammenlignet med undersøkelser som benyttet harpiks (hasj), som vanligvis inneholder like mengder THC og CBD.

I tillegg var psykose forbundet med hyppigere og lengre bruk av cannabis (Di Forti et al., 2009). (4) En annen studie foretatt ved 410 pasienter med førstegangspsykose viste at bruken av potent cannabis med lavere CBD-konsentrasjon, også resulterte i psykoseutbrudd på tidligere tidspunkt. (Di Forti et al., 2014). (5)

Alt i alt viser studier som undersøker effekten av CBD/THC-forhold i cannabis på viktige behandlingsrutiner mot psykose, at bruk av cannabis med høy konsentrasjon av CBD hovedsakelig er knyttet til færre bivirkninger, som vrangforestillinger og hallusinasjoner, samt bedre toleranse og lavere risiko for å forårsake psykose. 

CBD og schizofreni

Schizofreni er en alvorlig, ofte livsvarig psykisk lidelse som betydelig påvirker ens tankegang, følelser og oppførsel på en negativ måte. 

Symptomene (6) kan omfatte:

  • Vrangforestillinger (dvs. oppfatninger som ikke samsvarer med virkeligheten, er åpenbart urimelige, og som normalt ikke oppleves av andre)
  • Hallusinasjoner (når man f.eks. hører eller ser noe som ikke eksisterer)
  • Uorganisert tale/bevegelser
  • Utfordringer med å uttrykke følelser
  • Vanskeligheter med å utføre visse daglige aktiviteter (eks. personlig renhold)
  • Identitetsforstyrrelse og psykiske forandringer (eks. tap av interesse for aktiviteter eller tilbaketrekking fra sosiale interaksjoner)

En undersøkelse ledet av Western University i California konkluderte med at CBD kan være nyttig i behandlingen av schizofreni og tilsvarende psykoselidelser.

Undersøkelsen som ble gjennomført av Justine Renard, en postdoktor i høgskolens institutt for anatomi og cellebiologi ved Schulich universitet for medisin- og tannlegestudier, oppdaget nerveveien hvor CBD har antipsykotiske effekter, noe som er funnet å redusere forekomsten av schizofreni-relatert psykose.

“Disse funnene innebærer kritiske implikasjoner, ikke bare om forståelsen av hvordan enkelte fytokjemiske komponenter i marihuana kan påvirke nevropsykiatriske symptomer differensielt, men også om å demonstrere et potensielt verktøy ved de terapeutiske egenskapene av produkter med marihuana i behandlingen av dopaminrelaterte psykiatriske lidelser,” påstår studien.

(7) Spesialistene infiserte rotter med CBD for å studere stoffets innvirkning på både atferd, substans og nevropatiske områder, og fant ut at det reduserer sensibilisering av dopamin, en reaksjon som har vært forbundet med schizofreni-relaterte psykoser.

Dette forklarer nøyaktig hvordan CBD påvirker hjernefunksjonen, noe som tidligere var ukjent. Det indikerer også en ny tilnærming til behandling av psykose, noe forskerne mener er enormt nødvendig. 

En annen undersøkelse publisert i juni 2017 om nevropsykofarmakologi, påstår at CBD er svært effektiv i å håndtere symptomer forbundet med schizofreni.

Leder av undersøkelsen dr. Katrina Green sier:

“Denne undersøkelsen viste at CBD ikke vil forbedre læring og hukommelse hos sunne mennesker, men kan forbedre aspekter ved læring og hukommelse i sykdommer knyttet til kognitiv svikt, inkludert Alzheimers sykdom samt nevrologiske og nevroinflammatoriske lidelser. Bevis tyder på at CBD er nevrobeskyttende og kan redusere kognitiv svikt, en tilstand som er sterkt knyttet til inntak av THC, som er den viktigste psykoaktive komponenten av cannabis. “(8)

Konklusjon

Det er velfundert bevis på at CBD kan være et kraftig verktøy blant annet mot schizofreni samt andre psykiske lidelser.

CBDs evne til å opprette koblinger med forskjellige systemer i kroppen samtidig som den demper eventuelle bivirkninger i motsetning til vanlige legemidler, kan gjøre det til et kraftig verktøy som kan innføres i fremtidige behandlingsplaner.

Kilder

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/628540
https://www.researchgate.net/publication/226846642_Interactions_ofD11-tetrahydrocannabinol_with_cannabinol_and_cannabidiol_following_oral_administration_in_man_Assay_of_cannabinol_and_cannabidiol_by_mass_fragmentographywith_cannabinol_and_cannabidiol_
https://www.researchgate.net/publication/5473660_Effects_of_cannabidiol_on_schizophrenia-like_symptoms_in_people_who_use_cannabis
https://www.researchgate.net/publication/40042294_High-potency_cannabis_and_the_risk_of_psychosis?el=1_x_8&enrichId=rgreq-a88d3252-2f68-4251-81ca-a87526ef8136&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MjE5MzAwNjtBUzoyMDA2NzI2MzgxODEzODlAMTQyNDg1NTQ5MzQyNw
https://www.researchgate.net/publication/259351867_Daily_Use_Especially_of_High-Potency_Cannabis_Drives_the_Earlier_Onset_of_Psychosis_in_Cannabis_Users?el=1_x_8&enrichId=rgreq-a88d3252-2f68-4251-81ca-a87526ef8136&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MjE5MzAwNjtBUzoyMDA2NzI2MzgxODEzODlAMTQyNDg1NTQ5MzQyNw==
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4854973/
http://neurosciencenews.com/cbd-cannabis-schizophrenia-6832/

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Innholdsfortegnelse

Relaterte Innlegg

CBD har antipsykotiske egenskaper

Det første beviset på at cannabidiol (CBD), som er en ikke-psykoaktiv komponent av Cannabis sativa, antageligvis har antipsykotiske egenskaper ble publisert i 1982. (1) Denne

CBD kan hjelpe slagrehabilitering

Ifølge Mayo Clinic forekommer hjerneslag når blodforsyningen til en del av hjernen stopper opp eller blir alvorlig redusert, slik at den hindrer tilstrømmingen av oksygen

CBD kan behandle anfall

Anfallene som følger med epilepsi, er forårsaket av forbigående forstyrrelser i hjernens elektriske signaler eller plutselig elektrisk aktivitet i hjernen. Det er generelt ingen forklaring

Hva er CBD-isolat?

En forbindelse som er naturlig og i sin reneste form mulig uten å påvirke de organiske komponentene den består av, er den mest verdifulle blant

Få en GRATIS CBD Olje

Formula Swiss er godkjent i mer enn 58 land, inkludert Norge, og leverer produkter av høyeste kvalitet