99 % av alle CBD-produkter i Europa er ulovlige, men ikke alle

Det er mye forvirring og feil informasjon om lovligheten av CBD-produkter i Europa.

I denne artikkelen vil vi gi deg svar på alle spørsmålene dine. Vi vil gi deg hele historien og tidslinjen.

Det er en lang artikkel, men hold deg inne, vi vil dekke alt du trenger å vite.

La oss starte med å forstå EU-lovgivningen for matvarer.

Definisjon av “Novel Food” i EU

Den første Novel Food-forordningen ble innført i 1997 ved forordning (EU) 258/97 for å etablere en mattrygghetsmekanisme for å kontrollere nyutviklet, syntetisk eller genetisk produsert mat.

En oppdatert versjon av forordningen trådte i kraft 1. januar 2018 (forordning (EU) 2015/2283).

I følge art. 3, “ny mat” er definert som: “enhver mat som ikke ble brukt til menneskelig konsum i betydelig grad innen Unionen før 15. mai 1997”.

Hvis en matvare anses som ny, må den godkjennes av EU-kommisjonen og gjennomgå en sikkerhetsvurdering før markedsføring av European Food Safety Authority (EFSA) før den blir lovlig markedsført i EU.

Novel Food Catalogue fungerer som en ikke-juridisk bindende orientering om hvorvidt et produkt (av animalsk og vegetabilsk opprinnelse og andre stoffer) vil trenge godkjenning i henhold til Novel Food Regulation.

The Novel Food Catalogue gjenspeiler medlemslandenes mening.

Cannabis i Novel Food-forordningen

Fram til slutten av 2018 ble ekstrakter av Cannabidiol ansett som nye bare hvis nivåene av cannabidiol var “høyere enn CBD-nivåene i kilden Cannabis sativa L.”.

Den faste komité vedtok allerede i desember 1997, og kommisjonen bekreftet i begynnelsen av 1998 bokstavelig: “det ble besluttet at matvarer som inneholder deler av hampplanten ikke faller inn under anvendelsesområdet for forordningene EC 258/97” og også “at hampblomster … anses å være matingredienser” (f.eks. brukt til produksjon av øllignende drikkevarer)”.

Hampblomster og -blader som var deler av hampplanten ble ikke ansett for å være Novel Food.

Så plutselig endret alt seg i januar 1999

På slutten av 2018 bestemte myndighetene i Østerrike og Frankrike seg for å endre klassifiseringen av cannabis og begynte å legge press på EU for å endre mening.

I januar 2019 oppdaterte medlemslandenes representanter katalogoppføringene for “Cannabis sativa L.” og “Cannabinoider”.

Disse oppdateringene er beviselig feil basert på logikk og historiske fakta, slik relevante bransjeforeninger gjentatte ganger har forklart til medlemslandene og EU-kommisjonen.

Dette vil imidlertid ta år å rette opp.

Den nye oppføringen for “Cannabis sativa L.” nevnte ikke hampblader og blomster. Bare fra dette er det tydelig at endringene, som ser ut til å være raskt skrevet, angående oppføringene i Novel Food-katalogen ikke var korrekte.

Dessuten manglet de tradisjonelt produserte hampekstraktene også, selv om ekstraksjon anses som en tradisjonell matforedlingsmetode.

I den nye oppføringen for “Cannabinoider” ble ekstrakter med et naturlig forekommende nivå av cannabinoider nå ekskludert, selv om de ble nevnt i den forrige oppføringsformuleringen.

Slike produkter var allerede på markedet og konsumert før 1997 i betydelig grad.

European Industrial Hemp Association (EIHA) overbeviser EU om å legge til hampingredienser i EUs kosmetiske database (CosIng)

I oktober 2019 publiserte vår bransjeorganisasjon EIHA.org sin holdning til hampingredienser i EUs kosmetiske database (CosIng).

Forslaget ble foreslått at følgende kategorier legges til som nye INCI-oppføringer i CosIng Catalogue:

• CANNABIS SATIVA BLADEKSTRAKT
• CANNABIS SATIVA BLAD/STENGELEKSTRAKT
• CANNABIS SATIVA ROTEKSTRAKT

Umiddelbart etter å ha mottatt forslaget fra EIHA, bestemte EU seg for å implementere oppføringene og legaliserte dermed bruken av naturlige cannabinoider i kosmetikk.

Implikasjoner av EU-domstolen i fransk rettssak C-663/18 (Kanavape-saken)

I november 2020 ga EU-domstolen i Luxembourg ut pressemelding nr. 141/20 om dommen i fransk rettssak C-663/18.

Rettssaken handler om to franske direktører i et selskap som distribuerte CBD vape-olje for elektroniske sigaretter i Frankrike.

CBD ble produsert i Tsjekkia fra lovlige hampplanter og utvunnet fra hel plantebiomasse, inkludert cannabisblader og blomster.

I dommen finner retten at EU-retten, særlig bestemmelsene om fri bevegelse av varer mellom EUs medlemsland (som med de nåværende frihandelsavtalene omfatter Norge og Sveits), er til hinder for nasjonal lovgivning som den det dreier seg om.

Retten bemerket at bestemmelsene om fri bevegelse av varer innen den europeiske union (artikkel 34 og 36 TEUF) kommer til anvendelse siden CBD som er omhandlet i hovedsaken ikke kan anses som et “narkotisk stoff”.

Siden november 2020 har EU-domstolens kjennelse endret det juridiske landskapet for CBD-produkter i hele EUs medlemsland de siste par månedene.

Etter dommen har de fleste lokale myndigheter endret sin juridiske holdning til CBD-produkter, som klart definerer at CBD ekstrahert fra hele hampplanten (inkludert blader og blomster) ikke skal klassifiseres som et stoff.

Alle forbud mot cannabisinnføring i kosmetikk ble fjernet i februar 2021

Siden EF-domstolens kjennelse i november 2020 har EIHA bedt om en oppdatering i CosIng-databasen og har bedt om å oppheve forbudene mot Cannabis Sativa L. (restriksjon under II/306) og å integrere flere INCI-oppføringer (International nomenclature of cosmetic ingredients) inn i databasen.

Mer spesifikt hadde EIHA bedt EU om å fjerne alle forbud knyttet til cannabisoppføringer i CosIng-databasen ved å vurdere at EF-domstolens kjennelse eksplisitt refererer til hele cannabisplantetilnærmingen (punkt 76 i dommen). Videre har de foreslått at EU legger til en ny oppføring i CosIng-databasen kalt “CANNABIDIOL”.

I februar 2021 har EU akseptert denne endringen og implementert CBD i CosIng-databasen.

Du kan se den splitter nye oppføringen for Cannabidiol ved å følge denne lenken. Vær oppmerksom på at det kalles “CANNABIDIOL – AVLEDT FRA EKSTRAKT ELLER TINKTUR ELLER HARPIKS AV CANNABIS.

Videre er CBD lagt til med følgende funksjoner: Anti-talg, Antioksidant, Hudkondisjonering og Hudbeskyttende.

Disse funksjonene kan nå markedsføres uten å gi CBD-kosmetikkprodukter noen medisinske effekter.

Den nye klassifiseringen betyr også at cannabisbladekstrakter fra naturlig avledet CBD er tillatt i kosmetiske produkter i EU.

CBG (Cannabigerol) tillatt i kosmetikk i mai 2021

EU-kommisjonen har lagt CBG (Cannabigerol) til CosIng-databasen i mai 2021. Dette betyr at CBG nå er tillatt brukt i kosmetikk uten noen begrensninger. Du kan se innlegget her.

Konklusjon

Klassifiseringen av cannabis som ny mat eller drikke for mennesker siden 1997 er feil. Likevel må vi respektere klassifiseringen inntil de europeiske cannabisforeningene endrer den i årene som kommer.

Novel Food-katalogen er ikke en lov, men en ikke-bindende klassifisering. Imidlertid behandler alle EUs medlemsland – så vel som Norge og Sveits – det som lov uten å implementere lokale varianter basert på EU-katalogen.

Resultatet er at alle som markedsfører CBD-produkter som mat, drikke eller oralt konsum bryter loven, ifølge lokale myndigheter.

Å hevde at et CBD-produkt er for kosmetisk bruk er heller ikke nok.

Produsenten eller den første importøren til EU må registrere produktet i EU-databasen, levere en detaljert produktinformasjonsfil og gjennomføre obligatorisk hudtesting på personer i tredjepartslaboratorier.

Full registrering er en lang og kostbar prosess, så det er ikke overraskende at svært få selskaper i Europa – producenter som Formula Swiss er inkludert – har gått gjennom hele prosessen for alle sine kosmetiske produkter.

Selv om et produkt er korrekt klassifisert som kosmetikk i EU-databasen, kan myndighetene velge å deklassifisere produktet dersom det blir beskrevet eller promotert som å ha noen egenskaper, fordeler eller fordeler som ikke er oppført i CosIng-databasen.

Som sådan kan en CBD-oljetinktur ikke ha doseringsanbefalinger, og den kan heller ikke ha noen form for helsemessige eller medisinske påstander.

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Innholdsfortegnelse

Relaterte Innlegg

CBD har antipsykotiske egenskaper

Det første beviset på at cannabidiol (CBD), som er en ikke-psykoaktiv komponent av Cannabis sativa, antageligvis har antipsykotiske egenskaper ble publisert i 1982. (1) Denne

CBD kan hjelpe slagrehabilitering

Ifølge Mayo Clinic forekommer hjerneslag når blodforsyningen til en del av hjernen stopper opp eller blir alvorlig redusert, slik at den hindrer tilstrømmingen av oksygen

CBD kan behandle anfall

Anfallene som følger med epilepsi, er forårsaket av forbigående forstyrrelser i hjernens elektriske signaler eller plutselig elektrisk aktivitet i hjernen. Det er generelt ingen forklaring

Hva er CBD-isolat?

En forbindelse som er naturlig og i sin reneste form mulig uten å påvirke de organiske komponentene den består av, er den mest verdifulle blant

Få en GRATIS CBD Olje

Formula Swiss er godkjent i mer enn 58 land, inkludert Norge, og leverer produkter av høyeste kvalitet